Aanlevering (persoonlijk)

  • De aanlevering gebeurt in aparte, afsluitbare loketten. Het te verwerken materiaal wordt door u zelf in een container geplaatst en discreet via een sluis aan ons gegeven. De container wordt gewogen en u ontvangt direct uw ontvangstbevestiging. Het totale aanleveringsproces wordt bewaakt met camera’s.